TIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekistereihin talletetut tietonsa.

Pyydän saada tietää mitä tietoja minusta on tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin.

(Otamme yhteyttä pyyntöjä esittäneisiin tahoihin viikon sisällä henkilöllisyyden varmistamiseksi.)